iPhone Xs Max bản Mỹ (LL) 1 sim vật lí

iPhone Xs Max bản Mỹ (LL) 1 sim vật lí
Xs Max 512GB ( 1 sim + 1 esim ) Xs Max 512GB ( 1 sim + 1 esim )
Xs Max-256Gb (1 sim + 1 esim) Xs Max-256Gb (1 sim + 1 esim)
Xs Max-64Gb ( 1 sim + 1 esim) Xs Max-64Gb ( 1 sim + 1 esim)

Discover Apple

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng